Fotky z ročníku 2018 jsou k prohlédnutí jak na facebooku, tak na rajčeti:

https://majeobristvi.rajce.idnes.cz/Maje_Obristvi_2018

Fotky z ročníku 2017 jsou k prohlédnutí jak na facebooku, tak na rajčeti:

Fotky z průvodu:   https://majeobristvi.rajce.idnes.cz/Maje_Obristvi_2017_Pruvod

Fotky z příprav:  https://majeobristvi.rajce.idnes.cz/Maje_Obristvi_2017_Pripravy

FOTKY MÁJE 2015 naleznete na : https://majeobristvi.rajce.idnes.cz/

Staročeské máje

(na webu se stále ještě pracuje, doplňuji ho postupně, vítají se připomínky :-) )
 

Přípravy

Stavění máje

 

Průvod

Hlavním důvodem konání sobotního májového průvodu bylo vyvedení svobodných děvčat a oficiální pozvání obyvatel obce na večerní májovou zábavu.

Samotný průvod mohl mít různé varianty. V některých regionech chlapci i dívky vycházeli na obchůzku společně a zastavovali se u všech obydlených domů v obci. Jinou možností mohl být průvod, který tvořili jen chlapci, dívky se k nim přidávaly až poté, co chlapci navštívili jejich dům.

Vyvádění

Průvod staročeských májů vede Kecal/Starosvat, jehož osoba je velmi důležitá, neboť on žádá matku vyváděného děvčete o svolení k vyvedení a účasti  na májovém veselí. Průvod zastaví u domu, kde je na brance připevněna ozdobená májka, kapela zahraje píseň a čeká se, zda bude otevřeno. Pak Starosvat vchází do domu, kde požádá o dovolení k vyvedení děvčete a za zvuku lidové písně ji z domu vyvádí ven, kde ji předá mládenci, který s ní zatančí na znějící lidovou píseň. Takto je dívka vyvedena z domu, zařadí se i s mládencem do průvodu všichni jdou za zvuku lidových písniček v podání živé dechové kapely k dalšímu domu, kde je upevněna ozdobená májka.

Během zastavení u domu svobodného děvčete, který je označený ozdobenou májkou, vyzvala mládež obyvatele domu k tanci uprostřed kruhu vytvořeného zbývajícími tanečníky. Ve většině případů se tančí polka.

Podle tradice měl mládenec povinnost tančit se svou taneční partnerkou sólo v kruhu před jejím domem. V jiných případech se během průvodu nemuselo dodržovat složení ani pořadí párů. „Nebývá také běžné, že páry o májích mají mezi sebou hlubší citový vztah, někde se naopak dbá na to, aby mládenec tančící s dívkou byl pouze jejím kamarádem, neboť podle pověry dívka, která o májích tančí se svým chlapcem, si ho potom nevezme. Jako odměnu za píseň a tanec dostali tanečníci i muzikanti od paní domu bohaté občerstvení v podobě chlebíčků, buchet a alkoholu.

Účastníci májů

 

Večerní zábava

 

Kácení krále