Sponzorství

01.04.2015 12:28

Podpořte naše Máje dobrovolným příspěvkem, díky kterému pomůžete obnovit tuto tradici Staročeských májů v Obříství. 

Proto Vás prosíme o poskytnutí sponzorského daru, a to formou jakýchkoli věcných darů (naše maminky a babičky mohou napéct domácí koláče, buchty, preclíky, ........ ), poukazů, reklamních předmětů do naší tomboly nebo formou poskytnutí finanční částky na pokrytí části nákladů (hudba, koňský povoz, tisk letáků a plakátů, krepák na ozdobení májek,….. ). 

Za dary Vám poskytneme reklamu, a to formou:

1. vyvěšení reklamní cedule na koňském povoze 
2. v průběhu večerní májové zábavy zdůrazníme, že jste našimi sponzory 
3. umístíme odkaz a logo Vaší společnosti na událost Staročeských májí Obříství na Facebooku a na webových stránkách

Příspěvky finanční můžete darovat přímo při průvodu Staročeských májí nebo na účet:

1170545024/3030

 

Předem moc děkujeme.