Obřístevský spolek májový

 

Tento spolek byl založen skupinou nadšenců, kteří mají rádi staročeské tradice, mezi které patří i staročeské máje. Ty jsme pořádali od roku 2015.

Naší náplní je nejen příprava tradiční akce Staročeské máje v Obříství, ale zabýváme se i přípravou plesu, který jsme letos poprvé uspořádali, a dalších zábavných společenských aktivit. 
Prihlaska clena OSM.pdf (240,1 kB)

Akce pořádané spolkem v roce 2018

Ples májový - 2.2.2018

2. ročník plesu májovníků v restauraci Pizzburg v Obříství. Jelikož je v tomto objektu omezená kapacita pro počet zúčastněných, bohužel jsme se nemohli setkat se všemi, se kterými jsme chtěli. Bude to tak zřejmě i v následujících letech, dokud nebude postaveno komunitní centrum v Obříství.

Staročeské máje - 26.5.2018

4. ročník tradičních Staročeských májů.

Kulobraní pod lipami - 1.9.2018

2. ročník zábavné akce - petanque turnaje pro všechny věkové kategorie.

Termíny konání schůzí 2018

 

10.04.2018 od 18.00 v Restauraci U Králů

Program k zveřejnění zde: Program ke zveřejnění 10.4.2018.doc (39936)

13.03.2018 od 18.00 v Restauraci U Králů

11.01.2018 od 18.00 v Restauraci U Králů

Obřístevský spolek májový - ohlédnutí na rok 2017

Rok 2017 jsme my - „májovníci“ - zahájili příjemnou společenskou událostí, a to opět taneční. V restauraci Pizzburgs jsme 4. 2. 2017 uspořádali první májový ples. Za hudebního doprovodu skupiny Bonus a po půlnočním tanečním překvapení v májových krojích jsme se vesele protančili téměř do rána. Jediné, co nás velmi mrzelo, bylo, že kvůli malé kapacitě nebylo možno pozvat širokou veřejnost, tudíž se plesu zúčastnili převážně členové spolku a sponzoři. Moc se těšíme na dobu, až bude vystaven Obecní dům v Obříství, kde bude větší kapacita a budeme moci ples uspořádat tam.

    V dubnu jsme požádali o schválení námi připravovaného spolku, a tak vznikl Obřístevský spolek májový. Rádi uvítáme nové členy.

    V květnu se staronové české máje tudíž konaly již pod záštitou nově vzniklého spolku a byly velmi vydařené. Počasí nám krásně vyšlo a při zahájení jsme se těšili, že letos navštívíme větší počet děvčat než v roce loňském, protože vyvádět se nechala i děvčata čerstvě patnáctiletá. My věříme v to, že i následující roky se přidají další. Sobotní májový den, jemuž předcházely příprava a postavení májky, jsme tak jako každý rok zahájili zdobením koňského povozu. Toho se ujaly naše ženy s dětmi. Chlapi na povoz připevnili reklamní tabuli se všemi našimi sponzory. Naložili jsme připravené občerstvení a už chybělo jen všechny svolat, udělat společné foto všech krojovaných a mohli jsme začít.
        Obřístevské staročeské máje zahájila ve 12,30 hodin dne 27. 5. 2017 svým proslovem naše paní starostka Jitka Zimová a hned poté následovalo vystoupení dětí obřístevské MŠ. Paní učitelky s dětmi, jimž patří velký dík, připravily nádherný program, který obohatil naši slavnost dětským tancem a zpěvem. Po slavnostním zahájení začali májovníci tvořit průvod a mohli jsme společně zamířit směrem k první vyváděné dívce. Nejdůležitější člen průvodu, starosvat Pavel Charvát, dal svým věhlasným deštníkem pokyn k vykročení a kapela na povoze začala hrát. Opět po roce jsme začali sborově volat: „Čí jsou máje?“ „ Naše!!!“ „A jedem!!!“
    Krojovaný průvod obcí, pod dohledem našich hasičů, kteří se tradičně postarali o bezpečný průjezd obcí, trval cca 5 hodin. Muzika vesele hrála a my jsme postupně vyvedli 15 dívek. Asi kolem 18,00 hodiny jsme průvod zakončili pod májí na návsi. Potom začaly rychlé přípravy na večerní zábavu, na které hrála již tradičně hudební skupina BONUS. Na půlnoc byla připravena bohatá tombola a také se úspěšně vydražila máj.

     Na rozloučení s létem jsme si připravili I. ročník turnaje v pétanque, který jsme nazvali „Kulobraní pod lipami“. Turnaj se uskutečnil 16. 9. 2017 od 9,30 hodin na travnaté ploše, posypané podzimními lipovými listy, na návsi v parku u morového sloupu. Celkem se nám přihlásilo 15 týmů, některé byly rodinné s dětmi, jiné tvořili přátelé, sousedé nebo parťáci z firmy. Byla to velice rozmanitá společnost a povedená akce. Hrálo se a fandilo po celý den až do vyhlášení vítězů v 16,00 hodin. Vítězům byly rozdány 3 poháry a měli jsme také připravené trofeje a diplomy i pro ty, kteří ve hře nebyli tak úspěšní. Každý zúčastněný si na památku odnesl pamětní list za účast na našem turnaji. Nešlo ale ani tak o vítězství, ale především o sportovní atmosféru a příjemné společné sdílení radosti, hezkého počasí a prostředí. Již teď se těšíme na II. ročník, který se chystá na 1. 9. 2018. Věříme, že mezi hráči bude i více našich rodičů a prarodičů.

    Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům i nečlenům spolku, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli. Dále děkujeme za perfektní spolupráci našim dobrovolným hasičům, Jaroslavu Tláskalovi za krásné fotky, Obecnímu úřadu Obříství za podporu májové slavnosti a dalších spolkových akcí a všem sponzorům, kteří nám umožnili pokračovat v této krásné tradici.
M. Vohlídalová

Akce pořádané spolkem v roce 2017

Ples májový

1. ročník plesu májovníků se konal 4.2.2017 v restauraci Pizzburg v Obříství. Jelikož je v tomto objektu omezená kapacita pro počet zúčastněných, bohužel jsme se nemohli setkat se všemi, se kterými jsme chtěli. Bude to tak zřejmě i v následujících letech, dokud nebude postaveno komunitní centrum v Obříství.

Staročeské máje

3. ročník tradičních Staročeských májů od jejich znovuobnovení v roce 2015 se konal 27.5.2017. Účast byla velká a počasí nám krásně vyšlo. Již nyní se těšíme na následující rok, termín je stanoven jako vždy na poslední sobotu v měsíci, a to 26.5.2018.

Kulobraní pod lipami

Nová zábavná akce, kterou jsme pro Vás chystáme, se bude konat 16.9.2017. Jedná se o turnaj v petanque a my doufáme v hojnou účast.