Podpořte máje - svou účastí

Zveme všechny spoluobčany k aktivní účasti do průvodu při vyvádění děvčat. Podpořte nás i tuto tradici, kterou se letos snažíme obnovit, a přijďte do průvodu i s dětmi. Kdo bude chtít zapůjčit kroj, musí se včas přihlásit.

Podpořte máje - příspěvkem

 

Podpořte naše máje dobrovolným příspěvkem, díky kterému obnovujeme tuto tradici Staročeských májů v Obříství. 

Proto Vás prosíme o poskytnoutí sponzorského daru, a to formou  jakýchkoli věcných darů (naše maminky a babičky mohou napéct domácí koláče, buchty, preclíky, ........ ), poukazů, reklamních předmětů do naší tomboly nebo formou poskytnutí finanční částky na pokrytí části nákladů (hudba, koňský povoz, tisk letáků a plakátů, krepák na ozdobení májek,… ). 

Za dary Vám zajistíme reklamu, a to formou:

1. seznamu sponzorů, který bude vyvěšen na koňském povoze a v areálu, kde se bude konat večer májová zábava

2. vyvěšením reklamní cedule na koňském povoze (Vámi dodaná reklamní cedule)

3. v průběhu Májové zábavy bychom zdůraznili, že jste našimi sponzory 

4. umístili bychom odkaz a logo Vaší společnosti na událost Staročeských májí na Facebooku a na webových stránkách

 

Příspěvky finanční můžete darovat přímo při průvodu Staročeských májí nebo na účet:

1170545024/3030

 

 

Předem moc děkujeme.