Podpořte máje - svou účastí

Zveme všechny spoluobčany k aktivní účasti do průvodu při vyvádění děvčat. Podpořte nás i tuto tradici, kterou se letos snažíme obnovit, a přijďte do průvodu i s dětmi. Kdo bude chtít zapůjčit kroj, musí se včas přihlásit.

Podpořte máje - příspěvkem

 
Podpořte naše Máje dobrovolným příspěvkem, díky kterému u nás máme tuto úžasnou tradici Staročeských májů v Obříství. 

    Proto Vás prosíme o poskytnoutí sponzorského daru, a to formou jakýchkoli věcných darů (naše maminky a babičky mohou napéct domácí koláče, buchty, preclíky, ........ ), poukazů, reklamních předmětů do naší tomboly nebo formou poskytnutí finanční částky na pokrytí části nákladů (hudba, koňský povoz, tisk letáků a plakátů, krepák na ozdobení májek,….. ). 

Za dary Vám poskytneme reklamu, a to formou:

  • Vaše logo na námi vytvořené reklamní plachtě (musí být dodané do 15.5.) – vyvěšena na povoze po celou dobu průvodu a večer v místě veselice
  • Poděkování při zahájení průvodu a při zahájení večerní veselice
  • Logo na webu a fb stránkách akce
  • Dvě vstupenky na večerní program zdarma

 

    Příspěvky finanční můžete darovat přímo při průvodu Staročeských májů nebo na účet:

2001274061/2010

 

    Předem moc děkujeme.