Staročeské máje 2019

 

Obřístevský spolek májový Vás zve dne 25. května 2019 na Staročeské máje konané v Obříství  za hudebního doprovodu skupiny BONUS. Slavnostní zahájení bude ve 12,30 hodin u májky před cukrárnou U Sikorek.

Večer se pak můžeme opět těšit na MÁJOVOU ZÁBAVU na návsi u májky od 20.00 hodin.

KROJE

Každý, kdo budete mít zájem zapůjčit kroj, pište nám včas, nejpozději do 10.5.2019. Sdělíme Vám podmínky zápůjčky a hlavně zajistíme , aby byly kroje připraveny.  Je jich jen omezený počet.

KROJE - půjčovné činí 150,- Kč.

Zveme všechny dospělé, kteří by se rádi zúčastnili příprav Májů. Každá ruka se počítá. Dobrovolníci se můžou hlásit na níže uvedený kontakt.

Kontaktujte nás na tel.čísle 777 731 841 nebo na e-mail: majeobristvi@centrum.cz .

Těšíme se na Vás,

Michaela Vohlídalová   

II.ročník Kulobraní pod lipami - Petanque turnaj

 

Obřístevský spolek májový Vás zve na II. ročník "Kulobraní pod lipami" - turnaj v petanque.

Tato akce bude uskutečněna dne 1.9.2018 na návsi v parku u morového sloupu v Obříství. Těšíme se, tak jako v loňském roce, na Vaši účast a na příjemně strávený den na vzduchu s přáteli a našimi spoluobčany.

Zvaný je každý, kdo je hravý a bez omezení věku, a to je právě úžasnou předností tohoto sportu, že ho může hrát prakticky kdokoli (ženy s muži, starci s dětmi, i tělesně postižení se mohou zúčastňovat všech turnajů).

Více informací zde

Staročeské máje 2018

 

Obřístevský spolek májový Vás zve dne 26. května 2018 na Staročeské máje konané v Obříství  za hudebního doprovodu skupiny BONUS. Slavnostní zahájení bude ve 12,30 hodin u májky před cukrárnou U Sikorek.

Večer se pak můžeme opět těšit na MÁJOVOU ZÁBAVU na návsi u májky od 20.00 hodin.

 

Zveme všechny dospělé, kteří by se rádi zúčastnili příprav Májů. Každá ruka se počítá. Dobrovolníci se mohou hlásit na níže uvedený kontakt.

Kontaktujte nás na tel.čísle 777 731 841 nebo na e-mail: majeobristvi@centrum.cz .

Těšíme se na Vás,

Michaela Vohlídalová

________________________________________________________________________________________________________________

Termíny májové činnosti:

2018 - od 18.00 hodin organizační schůzka v cukrárně U Sikorek

23.(24.)5.2018 - od 17,00 hodin zdobení máje a malých májek u M.Procházky

25.5.2018 - od 17,00 hodin stavění máje na návsi u cukrárny

Obřístevský spolek májový - ohlédnutí za rokem 2017

Rok 2017 jsme my - „májovníci“ - zahájili příjemnou společenskou událostí, a to opět taneční. V restauraci Pizzburgs jsme 4. 2. 2017 uspořádali první májový ples. Za hudebního doprovodu skupiny Bonus a po půlnočním tanečním překvapení v májových krojích jsme se vesele protančili téměř do rána. Jediné, co nás velmi mrzelo, bylo, že kvůli malé kapacitě nebylo možno pozvat širokou veřejnost, tudíž se plesu zúčastnili převážně členové spolku a sponzoři. Moc se těšíme na dobu, až bude vystaven Obecní dům v Obříství, kde bude větší kapacita a budeme moci ples uspořádat tam.

    V dubnu jsme požádali o schválení námi připravovaného spolku, a tak vznikl Obřístevský spolek májový. Rádi uvítáme nové členy.

    V květnu se staronové české máje tudíž konaly již pod záštitou nově vzniklého spolku a byly velmi vydařené. Počasí nám krásně vyšlo a při zahájení jsme se těšili, že letos navštívíme větší počet děvčat než v roce loňském, protože vyvádět se nechala i děvčata čerstvě patnáctiletá. My věříme v to, že i následující roky se přidají další. Sobotní májový den, jemuž předcházely příprava a postavení májky, jsme tak jako každý rok zahájili zdobením koňského povozu. Toho se ujaly naše ženy s dětmi. Chlapi na povoz připevnili reklamní tabuli se všemi našimi sponzory. Naložili jsme připravené občerstvení a už chybělo jen všechny svolat, udělat společné foto všech krojovaných a mohli jsme začít.
        Obřístevské staročeské máje zahájila ve 12,30 hodin dne 27. 5. 2017 svým proslovem naše paní starostka Jitka Zimová a hned poté následovalo vystoupení dětí obřístevské MŠ. Paní učitelky s dětmi, jimž patří velký dík, připravily nádherný program, který obohatil naši slavnost dětským tancem a zpěvem. Po slavnostním zahájení začali májovníci tvořit průvod a mohli jsme společně zamířit směrem k první vyváděné dívce. Nejdůležitější člen průvodu, starosvat Pavel Charvát, dal svým věhlasným deštníkem pokyn k vykročení a kapela na povoze začala hrát. Opět po roce jsme začali sborově volat: „Čí jsou máje?“ „ Naše!!!“ „A jedem!!!“
    Krojovaný průvod obcí, pod dohledem našich hasičů, kteří se tradičně postarali o bezpečný průjezd obcí, trval cca 5 hodin. Muzika vesele hrála a my jsme postupně vyvedli 15 dívek. Asi kolem 18,00 hodiny jsme průvod zakončili pod májí na návsi. Potom začaly rychlé přípravy na večerní zábavu, na které hrála již tradičně hudební skupina BONUS. Na půlnoc byla připravena bohatá tombola a také se úspěšně vydražila máj.

     Na rozloučení s létem jsme si připravili I. ročník turnaje v pétanque, který jsme nazvali „Kulobraní pod lipami“. Turnaj se uskutečnil 16. 9. 2017 od 9,30 hodin na travnaté ploše, posypané podzimními lipovými listy, na návsi v parku u morového sloupu. Celkem se nám přihlásilo 15 týmů, některé byly rodinné s dětmi, jiné tvořili přátelé, sousedé nebo parťáci z firmy. Byla to velice rozmanitá společnost a povedená akce. Hrálo se a fandilo po celý den až do vyhlášení vítězů v 16,00 hodin. Vítězům byly rozdány 3 poháry a měli jsme také připravené trofeje a diplomy i pro ty, kteří ve hře nebyli tak úspěšní. Každý zúčastněný si na památku odnesl pamětní list za účast na našem turnaji. Nešlo ale ani tak o vítězství, ale především o sportovní atmosféru a příjemné společné sdílení radosti, hezkého počasí a prostředí. Již teď se těšíme na II. ročník, který se chystá na 1. 9. 2018. Věříme, že mezi hráči bude i více našich rodičů a prarodičů.

    Na závěr mi dovolte poděkovat všem členům i nečlenům spolku, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli. Dále děkujeme za perfektní spolupráci našim dobrovolným hasičům, Jaroslavu Tláskalovi za krásné fotky, Obecnímu úřadu Obříství za podporu májové slavnosti a dalších spolkových akcí a všem sponzorům, kteří nám umožnili pokračovat v této krásné tradici.
M. Vohlídalová

   Máje 2016 - napsáno pro ročenku

   Rok se s rokem sešel a poslední víkend v květnu 2016 jsme opět chystali máje. Po 25 letech jsme se tuto staročeskou tradici v Obříství pokusili loni vzkřísit a také jsme začali věřit, že snad i mladí Obřístevští propadnou kouzlu této oslavy jara. Nezklamali nás. Děvčat bylo letos sice méně než v loňském roce, ale to nás neodradilo a s nadšením sobě vlastním jsme se pustili na jaře do příprav.

   Máje 2016 jsme vylepšili vlastními kroji, na jejichž ušití jsme se domluvili s paní Lenkou Sládkovu, majitelkou krejčovství v Obříství. Nyní máme nejen kroj pro májového starosvata, kterého se opět bravurně s obrovským úspěchem ujal pan Pavel Charvát, ale také vlastní kroje pro 2 mládence, pro 2 muže a 1 dětský chlapecký kroj. Také většina žen, které se účastnily prvních májů, propadla kouzlu kroje a po dohodě s Lenkou Sládkovou si nechala ušít kroj vlastní pro sebe i pro své děti. Ostatní májovníci měli kroje vlastní z dřívější doby nebo byly k vidění kroje zapůjčené.

    Celá akce vypukla výběrem a kácením máje. Organizování se ujali Mirek Žižka, Míla Procházka a Kuba Šafránek. I letos byla dovezena borovice, a to o délce 20 m, o jejíž přepravu se postarali Roman a Radek Vokounovi. Hned nato se již chlapci chopili další práce, celý kmen máje oloupali, zbavili větví a připravili ke stavění. Dívky ozdobily malé březové májky, které pak večer rozvezli chlapi děvčatům, která měla být vyváděna. Ženy ozdobily věnec z chvojí a korunu máje barevnými stuhami. Chlapi připravovali strom, vyvázali ozdobený věnec. A zase pomalu přicházel ten okamžik, kdy se nejednomu z nás tajil dech.

    V pátek 27. května odpoledne celá náves opět ožila. Stavěla se máj, a to je událost, která se už jen tak nevidí. Ochotní tátové opět přiložili ruce k dílu a oživili své vzpomínky na mládí. Vypomohla také technika ze stavebnin pana Bohumila Červenky, poradily chytré hlavy a pomohly šikovné ruce. Máj stoupá do výšky, ozývá se tlukot sekery do kmene a každý může číst z očí toho druhého: „Jen ať to ten kmen vydrží, ať nepraskne, vždyť to je dnes ten nejdůležitější strom!“

   Povedlo se, májka se zatřepetala pod závanem květnového větru a majestátně se rozhlížela po Obříství, měřila celých 20 metrů. A co následovalo?

    Tradice - hlídání májky, a to celou noc před nevítanými návštěvníky či zloději. Uhlídat májový symbol bylo letos trochu komplikovanější. I přesto, že se mládeži se do střežení moc nechtělo, naši fotbalisté, jmenovitě Pavel Beran a Jan Hašourek, nás společně s dobrovolnými hasiči zachránili. Za uhlídání májky jim patří velký dík. Nejen já, ale i všichni ostatní májovníci budeme doufat, že při dalších májích se tohoto aktu naši mladí chlapci již ujmou s chutí, z vlastní vůle, bez přemlouvání.

    Noc utekla. Je tu sobotní ráno 28. května 2016.

    Během dopoledne přijel koňský povoz a naše ženy s dětmi začaly se zdobením povozu. Na něj přichystaly občerstvení a mohlo se začít.

   Tak jako v loňském roce zahájila v 13.00 hodin máje slavnostním proslovem naše p. starostka Jitka Zimová a hned poté přišlo vystoupení obřístevské MŠ a ZŠ. Paní učitelky s dětmi připravily nádherný program, který obohatil naši slavnost dětským tancem a zpěvem.

   Než se začal tvořit průvod, přišlo nezbytné fotografování. A pak už se řadilo. Do čela se postavil starosvat Pavel Charvát, s ním tři mládenci. Starosvat dává svým deštníkem pokyn k vykročení, kapelník kývne na muzikanty na povozu a po roce se opět začne sborově volat: „Čí jsou máje?“ „ Naše!!!“ „A jedem!!!“

    Veselý průvod obcí, pod dohledem našich hasičů, kteří se opět postarali o bezpečný průjezd obcí, trval cca 4 hodiny. Za klidného popíjení bílého vínka, které jsme v průvodu rozlévali jak do plastových skleniček, tak i do skleniček s výbrusem Máje 2016, jež jsme tak jako loňský rok nechali připravit, krojovaný májový průvod procházel pomalu obcí. Lidé si povídají se sousedy a známými a ani velké teplo neodradí májovníky od přestávek k tanci. Sukně se roztáčejí, muzika radostně hraje. Postupně se vyvedlo 10 dívek. Průvod se k máji vrátil kolem 17.00 hodiny chvíli před tím, než začalo pršet. Počasí moc děkujeme, že jsme to stihli.

   Večer, na májové zábavě, která začala ve 20.00 hodin pod májí na návsi, nás celým večerem provází hudební skupina BONUS. Jako novinku večerní zábavy jsme zajistili vlastní májový stánek s občerstvením, zastřešený paní Věrou Plockovou a Krušovickým pivovarem. Veškerý výdělek z tohoto stánku jde na máje. Velký dík za spolupráci patří také TJ Sokol, jejíž členové nám pomohli se zázemím a zařízením pro tento stánek. Na  půlnoc byla připravena bohatá tombola a také se úspěšně vydražila máj.

 

Májová chasa 2016:

Starosvat: Pavel Charvát

 

Mládenci: Matěj Horevaj, Lukáš Veltruský, Ondřej Šafránek

Vyváděná děvčata: Michaela Bradáčková, Jitka Žižková, Vendula Chvátalová, Kristýna Holzmanová, Michaela Svobodová, Tereza Blažejová, Tereza Košíčková, Karolína Nimochodská, Patricie Farkašová, Kamila Richterová

Ženy: Iva Charvátová, Ivana Chvátalová, Lenka Sládková, Michaela Vohlídalová, Pavlína Bílá, Vlasta Manová, Jarmila Flíčková, Martina Poncová, Jana Pokorná, Markéta Nohejlová, Marie Tláskalová, Renata Brožíková, Monika Chmelíková, Lucie Štěpánková, Ivana Šafránková, Lucie Grznárová

Muži: Mirek Žižka, Miloslav Procházka, Jan Vohlídal, Zdeněk Krumpholc
Děti: Magdaléna Vohlídalová, Markéta Nohejlová, Marie Weishamplová, Nella Grznárová, Denis Grznár, Jakub Kadlečík, Adéla Šafránková, David Šafránek, Kristián Vokoun, Matyáš Vokoun, Dominika Vokounová, Sofie Chmelíková, Adam Šmejkal

    Na závěr mi dovolte poděkovat všem, kteří se se mnou na přípravě této akce podíleli:

Michaele Bradáčkové, Ivě Charvátové, Ivaně Chvátalové, Lence Sládkové, Pavlíně Bílé, Vlastě Manové, Jarmile Flíčkové, Martině Poncové, Janě Pokorné, Markétě Nohejlové, Marii Tláskalové, Renatě Brožíkové, Monice Chmelíkové, Lucii Štěpánkové, Ivaně Šafránkové, Romaně Zabloudilové, Mirku Žižkovi, Miloslavu Procházkovi, Jakubu Šafránkovi, Radkovi a Romanu Vokounovým, Bohumilu Červenkovi, Miroslavu Těšínskému a Liboru Kalašovi.

Dále děkujeme za perfektní spolupráci našim dobrovolným hasičům, Jaroslavu Tláskalovi za krásné fotky, Obecnímu úřadu Obříství za podporu slavnosti a všem sponzorům, kteří nám umožnili pokračovat v této krásné tradici.

 

                                                                                M. Vohlídalová

_______________________________________________________________________________________________________

V neděli 14.5. od 18.00 hodin se v cukrárně U Sikorek koná organizační schůzka ohledně doladění posledních detailů na máje.

Zveme hlavně k účasti nová vyváděná děvčata včetně jejich rodičů, aby se mohli zeptat na vše okolo příprav a vyvádění.

Byli bychom rádi, kdyby se této schůzky zúčastnili všichni, kteří jdou aktivně do průvodu, mládenci i vyváděná děvčata. Vítáni jsou jinak i všichni ostatní.

Těšíme se na Vás, Míša Vohlídalová a spol. :-) .

 

Obřístevský spolek májový

Ustanovující schůze se koná 4.4.2017 v Restauraci U Králů od 19.00 hodin.

Schůze ohledně založení spolku a příprav na máje se koná 20.3.2017 v Restauraci U Králů od 19.00 hodin.

________________________________________________________________________________________

V roce 2017 připravujeme:

  • Založení spolku pro organizaci májů pod názvem: Obřístevský spolek májový
  • Ples
  • Staročeské máje 2017

 

Obřístevský spolek májový

Ustanovující schůze bude uskutečněna v lednu 2017, přesné datum a místo konání tého schůze bude včas zveřejněno

Staročeské máje budou konány v sobotu 27.května 2017

__________________________________________________________________________________________________

Staročeské máje

Máje 2016

Tak jako v loňském roce, bych velice ráda poděkovala všem, kteří nám pomáhali s organizací a s přípravou májů. Děkujeme sponzorům a naší obci. Veliké díky opět posílám našim hasičům, kteří nám pomáhali s májemi po celý víkend.

A ten úplně největší dík patří děvčatům, které se nechali vyvést - letos vás bylo méně, ale to vůbec nevadilo, všichni jsme si to užili. Díky také patří všem zúčastněným v průvodu - bez VÁS by totiž máje nebyli tím, čím jsou.

DĚKUJI MOC VŠEM - a doufám, že jsem na nikoho nezapomněla .

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT PŘÍŠTÍ ROK

Fotky naleznete zde:

https://majeobristvi.rajce.idnes.cz/Maje_Obristvi_2016_Pruvod/

https://majeobristvi.rajce.idnes.cz/Maje_Obristvi_2016_Pripravy/

 

Velice bychom chtěli poděkovat generálnímu sponzorovi - společnosti ForteNET, kteří naše Máje 2016 podpořili.

Moc děkujeme.

 

Rádi bychom Vás pozvali dne 28. května 2016 na Staročeské máje v Obříství

opět za hudebního doprovodu skupiny BONUS.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ráda bych poděkovala všem, kteří nám pomáhali s organizací a s přípravou májů. Děkujeme všem sponzorům a naší obci. Hodně velký dík bych ráda vyjádřila našim hasičům Hasiči Obříství . A ten úplně největší dík patří děvčatům, které se nechali vyvést, a všem zúčastněným v průvodu - bez VÁS by totiž máje nebyli tím, čím jsou.

DĚKUJI MOC VŠEM - a doufám, že jsem na nikoho nezapomněla .

BUDEME SE NA VÁS TĚŠIT PŘÍŠTÍ ROK

FOTKY naleznete na : https://majeobristvi.rajce.idnes.cz/

_____________________________________________

 

Rádi bychom Vás pozvali dne 30. května 2015 na Staročeské máje v Obříství za hudebního doprovodu skupiny BONUS.

 

 

Obnovení Staročeských Májů v Obříství

Staročeské Máje se v naší obci Obříství konaly každoročně přibližně do roku 1989.

Dospělí si tuto tradici určitě pamatují a rádi na ni vzpomínají. Proto několik nadšenců z řad dospělých a mládeže má zájem tuto nádhernou akci v naší obci obnovit a je plánována na 30.5.2015 od 12.00 hodin, večerní Májová zábava bude od 20.00 hodin.

Kroje budou zapůjčeny, hudba, povoz s koňmi a břízky – to vše je již zajištěno. Zapůjčení krojů máme přislíbeno od obce Byšice, kde byly Máje obnoveny před 30 lety. Nadšenci Májů z této vesnice nám také pomáhají s plánováním obnovení této tradice u nás.

Staročeské máje mají být hlavně akcí mládeže, ale vzhledem k tomu, že dnešní mládež už ani neví, o co se jedná, musíme to být my „starší“, kdo je s Májemi seznámíme, ukážeme a připravíme je na to, jak vše funguje. Naše mládež nebude na organizování a pořádání této akce sama, v dnešní době by to ani nebylo reálné, dobrovolníci a obec ráda pomůže.

Z tohoto důvodu prosíme veškerou mládež ve věku 15 – 30 let, svobodnou a bezdětnou, aby přišla v sobotu 11.4.2015 ve 14.00 hodin do cukrárny U Sikorek, kde si o Staročeských májích promluvíme a zjistíme, kolik z vás se bude do této akce chtít zapojit.

Zveme také všechny dospělé, kteří by se rádi zúčastnili příprav Májů. Každá ruka se počítá. Dobrovolníci se můžou hlásit hned na níže uvedený kontakt.

Komu tento termín nevyhovuje, kontaktujte nás na tel.čísle 777 731 841 nebo na e-mail: majeobristvi@centrum.cz .

Těšíme se na vás,

Michaela Vohlídalová  a  Lenka Sládková

Anketa

Zůčastníte se Staročeských májů v Obříství?

Ano (50)
85%

Ne (7)
12%

Možná (2)
3%

Celkový počet hlasů: 59

Historicky o májích

Květen je měsíc lásky. V lidové tradici bývá právě tento měsíc spojen se stavěním májek. Tento obyčej stavění májí je velmi starý a znají ho v celé Evropě. Možná je to pozůstatek prastarých jarních slavností, kdy strom představoval strážného ducha. Stromy vybrané na máje musely být silné, rovné a někdy tak vysoké, že bylo obtížné je porazit a dopravit je na místo. Druh stromu býval různý, hodně se užívaly smrky, jedle nebo borovice, protože déle vydržely zelené, ale právě tak byla oblíbená i bříza. Kmen májky byl většinou hladký, oloupaný, někdy byla kůra hadovitě vyřezávána. Zelený vršek koruny  se zdobil barevnými stuhami a šátky, květinami a fábory z pestrého papíru. Pod ozdobeným vrškem mnohde ještě visel věnec, zhotovený ze zeleného chvojí a také barevně ozdobený. Máje stávaly ve vsích do svatodušních svátků, někdy až do léta. Dokud se nepokácely, musely se hlídat, protože ukrást máj sousedům bylo prestižní záležitostí. To ostatně platí i dnes.

     Ověnčený strom představuje nejen symbol jara, ale také lásky. Bývalo zvykem stavět kromě ústředního stromu, kterému někde říkali král, také menší májky, stejně upravené a ozdobené. Chlapci je stavěli před domy svých dívek a bydlelo-li jich v jednom domě několik, dostala každá svou vlastní májku. Dokonce mohly být i velikostně odlišené podle věku jednotlivých adresátek, nebo na nich byly pro pořádek cedulky s jejich jmény. 

     Se stavěním májek nebo v den kácení máje se pořádaly i taneční zábavy, většinou v režii místní mládeže. Předcházela jim většinou obchůzka s hudbou a výskotem po domech, před nimiž stály májky. Veselý průvod postupně narůstal, děvčata se k němu postupně připojovala, až nakonec došel na náves, kde se tančilo před ústřední májí.

      Tuto staročeskou tradici obnovila v minulosti Rada žen, která byla založena v roce 1955, jež poté byla v sedmdesátých letech přejmenovaná na Český svaz žen. Staročeské máje se konali každoročně až do roku 1989. Letos se snažíme cca po 25 letech opět obnovit tradici Staročeských májů.

ikonka GTPR, S-rank a Jyxorank

Aktuálně

Organizační schůzka

23.05.2015 09:27
Musím všechny moc pochválit, účast byla hojná a myslím, že jsme připraveni :-) Kroje již skoro všechny rozebrány.

Organizační schůzka

22.05.2015 08:19
Dne 22.5. od 18.00 hodin se U Sikorek koná organizační schůzka ohledně doladění posledních detailů na máje. Byli bychom rádi, kdyby se této schůzky zúčastnili všichni, kteří jdou aktivně do průvodu, mládenci i vyváděná děvčata. Vítáni jsou jinak i všichni ostatní. Těšíme se na Vás, Míša...

Plakát

17.05.2015 17:29

Pozvánka na info schůzku

08.04.2015 08:39

Dobrovolníci

05.04.2015 08:54
Plánovací a informativní schůzka je plánována na sobotu 11.4.2015 od 14.00 hodin v cukrárně U Sikorek. Každý, kdo se chce zapojit, je vítán. Těšíme se na Vás. Vohlídalová M., Sládková L. a všichni již přihlášení :-)

Sponzorství

01.04.2015 12:28
Podpořte naše Máje dobrovolným příspěvkem, díky kterému pomůžete obnovit tuto tradici Staročeských májů v Obříství.  Proto Vás prosíme o poskytnutí sponzorského daru, a to formou jakýchkoli věcných darů (naše maminky a babičky mohou napéct domácí koláče, buchty, preclíky, ........ ),...